Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Demoliční a sanační služby

Provádíme i demolice a sanace budov a objektů chemických provozů nebo budov s azbestem či materiály s obsahem azbestu.

Demolice - Sanace - Likvidace azbestu

Demolice

Demolice staveb, rodinných domů, průmyslových objektů a technologických celků na celém území České republiky

Demolice a bourací práce provádíme na klíč, včetně drcení a třídění stavebního odpadu a sutin, jeho odvozu a zajištění recyklace či uložení stavebního odpadu na vybraná úložiště. Zajišťujeme i demolice a sanace  objektů chemických provozů nebo budov s obsahem azbestu. Před demolicí budov zajišťujeme a provádíme průzkum staveb a budov na výskyt azbestu , který je dle zákona nutné provést před každou demolicí a přestavbou budovy. Vlastníme všechna patřičná povolení, certifikace a proškolení k provádění všech těchto prací. Tyto práce provedeme v souladu s platnými zákony a legislativou. Zákazníkovi předáme protokoly a zápisy, které je povinen mít při provádění těchto prací, demolicích a případném nakládání s nebezpečným odpadem.
Ruční a strojová demolice

Provádíme jak strojovou demolici, tak ruční bourací práce, demolice a rozebírání budov. Zajišťujeme i  likvidaci ocelových a dřevěných konstrukcí a celků. Samozřejmě včetně jejich odvozu, likvidace, vytřídění a recyklace dle Zákona o odpadech v aktuálním znění.

Sanace

Sanace, sanační práce

Sanace (z latinského sanare, uzdravit, zhojit) jsou všechny práce, které vedou k nápravě závadného stavu  budov či provozů dlouhodobě využívaných k činnosti, ke které byly určeny. Převážně se jedná o průmyslové a výrobní areály a budovy, ve kterých se pracuje s chemickými nebo jedovatými  látkami. Sanace se provádějí v pravidelných intervalech při kontrolách nebo opravách zařízení ev. po ukončení provozu. Tehdy je nutné  odstranit z budov, technologií i pozemků chemické látky a odpady, vzniklé za dobu provozu a výroby.
Sanace budov a areálů průmyslových podniků

Provádíme sanace budov, areálů průmyslových podniků, kontaminovaných  budov a technologických celků zamořených chemickými látkami včetně azbestu a jeho likvidace. Provádíme také sanaci a čištění uzavřených prostor, nádrží, komor, sil a skladových prostor a jejich okolí, dále vyčištění budov i chemických provozů po požárech.
Sanace budov a staveb

Sanace budov a staveb provádíme v současnosti převážně u staveb, kde byl použit při výstavbě materiál s obsahem azbestu. Dále zajišťujeme sanace budov a staveb v průmyslových objektech, kde probíhala výroba nebo manipulace s chemickými a jedovatými látkami nebo s materiály, které výrazně znečišťují  provoz, budovy a stavby.
Sanace staveb a budov se provádějí ze tří důvodů:

    pravidelná sanace a údržba budov v pravidelných intervalech
    sanace budov po ukončení provozu nebo výrobních procesů uvnitř budov
    sanace budov před jejich demolicí

Sanace a čištění technologií, nádrží a zásobníků

Sanace a čištění technologií, nádrží a zásobníků provádíme po celém území republiky. Jsme schopni zajistit sanaci a očistu výrobních technologií, nádrží a zásobníků od všech druhů ropných, jedovatých i ostatních látek. Při sanaci nádrží a zásobníků provádíme očistu, odstranění usazenin a nánosů nečistot, popřípadě výměny jednotlivých dílů technologií.
Typy sanace technologií,

    nádrží a zásobníků pravidelná sanace a očista, která se provádí v pravidelných intervalech
    sanace a dekontaminace technologií po ukončení provozu na technologii nebo po ukončení využívání nádrží a zásobníků
    sanace před likvidací technologických celků, nádrží a zásobníků.

Demontáž a likvidace po sanaci

V případě, že se sanace provádí před demontáží a likvidací technologií, provádíme po dohodě i likvidaci technologií, demolice budov, rozřezání kovových nádrží a zásobníků a zajištění likvidace odpadu a materiálu, popřípadě úpravu terénu po demolici.
Sanace kontaminované zeminy a materiálů

Provádíme i sanace a odstranění kontaminované zeminy a materiálů bez ohledu na způsob a materiál, jakým je zemina kontaminována. Máme oprávnění a licence pro zacházení, likvidaci a uskladnění jedovatých a toxických látek a materiálů.

 

Likvidace azbestu

Střešní krytiny
Boletické panely
Stoupačky
Budovy a příčky
Azbestové nástřiky

Používání azbestu je v mnoha zemích zakázáno a právě naše společnost se věnuje ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel.
Likvidace azbestu a materiálů obsahující azbest

Odstranění, likvidaci a ekologické uložení azbestu a materiálů s obsahem azbestu provádíme po celém území České republiky v souladu se všemi platnými zákonnými normami. Jde o hlavní náplň činnosti naší firmy.

Provádíme měření výskytu azbestových vláken v ovzduší, navrhujeme řešení likvidace ekologické zátěže azbestem a tuto jsme schopni na klíč zajistit. Práce provádí naši vlastní zaměstnanci naší technikou.

Zajišťujeme všechny typy zakázek od malých (likvidace eternitové střešní krytiny na RD přes likvidaci staveb z Boletických panelů) až po velké zakázky (demolice a odstranění azbestových konstrukcí celých stavebních komplexů).
Průběh likvidace azbestu v souladu se zákonem

Azbest při likvidaci neutralizujeme, odvážíme a ukládáme na specializovaných úložištích určených k dlouhodobému ekologickému uložení azbestu a materiálů s obsahem azbestu.
Průzkum staveb a budov na výskyt azbestu

Provádíme průzkum staveb a budov na výskyt azbestu, který je dle zákona nutné provádět vždy před demolicí budovy nebo stavby či před její větší rekonstrukcí.
Likvidaci a sanaci azbestu a materiálu s obsahem azbestu provádíme…

Likvidaci a sanaci azbestu a materiálů s obsahem azbestu provádíme pro všechny subjekty po celém území České republiky, v souladu s platnými zákony a normami o nakládání a likvidaci s nebezpečnými materiály.

 

Měření azbestu v ovzduší

Měření obsahu polétavých respirabilních vláken azbestu v ovzduší provádějí specializované akreditované laboratoře, se kterými úzce spolupracujeme. V případě potřeby nebo požadavku na toto měření azbestových vláken v ovzduší  zadáváme tyto měření právě těmto akreditovaným laboratořím a výsledky jejich měření zahrnujeme do našich zpráv.

Bouráme domy, průmyslové objekty. Sanujeme jakékoliv budovy. Ekologicky likvidujeme azbest a produkty s obsahem azbestu.

 
 

 

 

Kontaktujte nás

MITEX CZ, s.r.o., Martinů 1353
tel:. +420-722 072 935, e-mail: mitexcz@seznam.cz
Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies