Služby

Služby

MITEX CZ s.r.o. byla založena 1991

 Její hlavní činnost byla od počátku realizace stavebních a zemních prací, tato činnost se nezměnila. Svou činnost firma začala bez výrobní základny, pouze s několika málo výrobními prostředky. S pocitem ohromné osobní odpovědnosti za novou,nepoznanou formu činnosti začínající soukromé společnosti se ujímáme realizace naší historicky první zakázky.

 Vzhledem ke kompletnímu vybavení bourací technikou, nakladači, vysokoobjemovými sklápěcími návěsy na převoz materiálu vznikajícího při demoličních pracích, jsme schopni nabízet velice zajímavé ceny i termíny realizace díla.

  V roce 1992 jsme svým zákazníkům nabídli novou službu – demolice objektů a provádíme ji dodnes. V následujících letech došlo k výraznému zkvalitnění této činnosti. Působení firmy se dařilo postupně rozšiřovat, společnost získávala stále více zakázek. Konkurenceschopnost nám určila další rozšiřování činnosti se zaměřením mimo jiné na ekologickou likvidaci (odstranění) a sanaci nebezpečných odpadů (např. azbestu, azbestového materiálu) kategorie “N”, které jsou téměř vždy součástí bouraných staveb.

Mimo demolice jsou však realizovány i stavby rodinných domků, rekonstrukce bytových domů a mnoho dalších činností.

Trvalé úsilí společnosti o spokojenost každého našeho zákazníka je nyní snaha o získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, jakožto certifikátu, který osvědčuje, že systém řízení jakosti odpovídá požadavkům uvedené evropské normy. Úspěšně jsme realizovali několik zakázek v hodnotě 20–30 mil. Kč. V návaznosti na ekonomické výsledky se povedlo rozšířit a obnovit strojní a dopravní vybavení společnosti. Udržujeme obrat na úrovni cca 35 mil. ročně. Systematicky se zaměřujeme na zvýšení kvalifikace pracovníků, jejich proškolování a zacvičení s novými technologiemi a materiály.

V roce 2009 firma rozšiřuje své působení v oboru poskytování služeb v oblasti Informačních technologiích. Stavbou a prodeje osobních počítačů, serverů, správou sítí jejich návrhem a realizací. A mnoho dalšího v tomto směru.