Reference

Reference

2015

Zdeněk Doubek
likvidace motorových olejů

Český hydrometeorologický ústav
likvidace elektroodpadu

MG-MONT s.r.o.
demontáž kouřovodů z azbestobsahujících materiálů, odvoz materiálu na skládku a jeho likvidace

Podzimek a synové s.r.o.
odvoz stavební sutě v lokalitě Modrava na skládku

SPOLEČENSTVÍ Moskevská
demontáž potrubí (stoupačky) z materiálu, obsahujícího azbest, jeho odvoz a likvidace

Jiří Jaroš
odstraňování eternitových šablon ze střechy rodinného domu

BOLMONT s.r.o.
měření v objektu na přítomnost azbestocementových vlákem

SAMCO for trading s.r.o.
demontáž obkladů stěn v objektu Kongresového centra Praha

Pavel Linhart
odvaz zeminy, kontaminované nebezpečnými odpady z pozemku

Formic construction s.r.o.
demontáž eternitových šablon s obsahem azbestových vláken ze střechy objektu v lokalitě Praha 1

METAL QUATRO spol s.r.o.
demontáž boletických panelů s obsahem azbestových vláken z obložení stěn objektu Nemocnice Most

Ještědská stavební společnosti
odstraňování obložení stěn z materiálů, obsahujících azbest z objektu ZŠ Hejnice

METROSTAV a.s. divize 2
odstranění mobilních buněk z materiálů, obsahujících azbest, obložení stěn s obsahem azbestu a azbestobsahujících materiálů z kotelny v lokalitě Praha – Trója, odvoz materiálu na skládku a jeho likvidace

VVRTOP s.r.o.
odstranění obložení stěn z materiálu, obsahujícího azbest a mobilních buněk z materiálů, obsahujících azbest, odvoz materiálu na skládku a jeho likvidace

2014

Bratři Galtové s.r.o.
demontáž a odvoz materiálů s obsahem azbestu

Bytové družstvo Na Valech
demontáž a odvoz potrubí z materiálu, obsahujícího azbest

Společenství Moskevská
demontáž potrubí (stoupačky) z materiálu, obsahujícího azbest, jeho odvoz a likvidace

ARCUS-Růžička s.r.o.
ekologická likvidace olejů

STREICHER s.r.o. Plzeň
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu ze střechy garáže, její odvoz a likvidace

PRINCIP a.s.
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu ze střechy garáže, její odvoz a likvidace

PENATUS s.r.o.
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu z rodinného domuv lokalitě Praha – Černošice, její odvoz a likvidace

Stavební společnost V a V
demontáž „boletických panelů“ s obsahem azbestových vláken z obvodového pláště objektu MŠ v lokalitě Nový Jičín, jejich odvoz a likvidace

SERVIS KOMÍNU s.r.o
odstranění materiálů s obsahem azbestu ze světlíku a demontáž kouřovodů z azbestobsahujících materiálů, odvoz materiálu na skládku a jeho likvidace

Podzimek a synové s.r.o.
odvoz stavební sutě v lokalitě Modrava na skládku

OKNOSTAV CZ s.r.o.
odstranění zateplovacích panelů z obložení stěn objektu MŠ v Kutné Hoře

TREPART s.r.o.
odstranění podložních desek s obsahem azbestu pod trubkami parovodu v Olomouci

Velvyslanectví Velké Británie v Praze
demontáž materiálů, obsahujících azbest z prostor velvyslanectví, jejich odvoz na skládku a likvidace
VV TOP s.r.
odstranění „boletických panelů“ ze stěn objektu MŠ Nový Jičín

Domov pro seniory „Skalka“
odstranění azbestové střešní krytiny

2013

AVE s.r.o.
vyklizení objektu, odvoz komunálního odpadu na skládku

STOREX TRADE s.r.o.
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu, její odvoz a likvidace
POZIMOS a.s.
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu, její odvoz a likvidace

Hrabánek s.r.o.
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu z objektu v lokalitě Vysoký Újezd, její odvoz a likvidace

Společenství domů 1125
likvidace kouřovodů v lokalitě Praha 10

2012

RIVERGATE s.r.o.
kontrolní odběr vzorků na možnou přítomnost azbestu ve střešní krytině

CORRO Bohemia s.r.o.
výškové práce při revitalizaci budovy v lokalitě Praha – Prosek

PROEKO-POINT s.r.o.
monitoring přítomnosti azbestu v objektu ZŠ

ARCUS-Růžička s.r.o.
demontáž a likvidace stoupaček z materiálu, obsahujícího azbest, desinfekce bytu v lokalitě Praha – Žižkov

MERKOS s.r.o.
odvoz odpadu

Karel Mácha – REOPS
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu z objektu v Mnichově Hradišti, její odvoz a likvidace

BOLMONT s.r.o.
odstranění vnějšího obložení stěn s obsahem azbestu z objektu Tesla Pardubice, jeho odvoz a likvidace

Podzimek a synové s.r.o.
odvoz suti na skládku v lokalitě Modrava

Tělovýchovná jednota Uhříněves
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu z objektu TJ Uhříněves, její odvoz a likvidace

EKIS s.r.o.
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu, její odvoz a likvidace

2011

Hrabánek s.r.o.
odvoz a likvidace materiálu s obsahem azbestu

MČ Praha – Suchdol
vyklízení bytu

FARMY.CZ s.r.o.
vyklizení a kompletní demolice objektu rodinného domu

OSINEK s.r.o.
sanace objektu v Kostelci nad Ohří

SITA C.Z. a.s.
likvidace izolačních těsnících šňůr v objektu ZŠ Praha 8

ZŠ a MŠ Chelčického
odstranění eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu a její odvoz a likvidace

HLOUŠEK a.s.
demontáž a likvidace stoupaček z materiálu, obsahujícího azbest, odvětrání objektu

CESIS s.r.o.
provedení demolice budov

České Stavitelství s.r.o.
výškové práce při revitalizaci objektu

SEZAMA GROUP s.r.o.
demontáž obkladových panelů s obsahem azbestu na budově depozitáře Národní knihovny