Specialista na likvidaci azbestu a nebezpečných odpadů

Zajišťujeme veškeré likvidace nebezpečných materiálů jako jsou oleje, azbest, mazut, ropné produkty a mnoho dalších

nebezpečné odpady - azbest

AZBEST


NEBEZPEČNÉ ODPADY

Rozstřídíme uložíme do přepravních nádob, dopravíme do místa likvidace. Zajišťujeme veškeré likvidace nebezpečných materiálů.

ČERNÉ SKLÁDKY

Zlikvidujeme s možností zabezpečení a zúrodnění.Sanace azbestových materiálů, starých ekologických zátěží.

Zabýváme se ekologickou likvidací

AZBESTOVÉHO MATERIÁLU

nebezpečné odpady - azbest
nebezpečné odpady - azbest

DEMOLICE


DEMOLICE (BOURÁNÍ)

je opak ke konstrukci, tedy bourání
budov a jiných staveb.

Poskytutujeme zákazníkovi kvalitní
a komplexní dodávku služeb v oboru demoličních prací a přípravných prací
až po vlastní realizaci demolice
a následného odstranění vzniklého
odpadu v souladu s platnými
zákony a předpisy

nebezpečné odpady - azbest