Demolice staveb

Komplexní dodávka služeb v oboru demoličních prací a přípravných prací

Demolice (bourání) je opak ke konstrukci, tedy bourání budov a jiných staveb.
Pro domy vysoké jen dvě nebo tři podlaží je demolice snadným procesem. Stavba je jednoduše zbourána bagrem nebo buldozerem.
 

POPTÁVKA SLUŽEB

 

Demolice ve větších výškách se provádí několika způsoby:

Bourací hydraulické nůžky

Bourací hydraulické nůžky jsou nejvhodnějším a nejekonomičtějším řešením demolice pro svou možnost práce v různých polohách a díky výraznému snížení hladiny otřesů. Dle použitého materiálu je možné oddělit například střešní rámy, celé rámy oken, zábradlí a mnohá další od ostatních použitých konstrukcí. To vše lze přímo nakládat na dopravní prostředky nebo dále třídit na různé deponie. Pro minimalizování šíření prachu ze suti, se místo demolice skrápí. To dovoluje provádět bourací práce i v hustě obydlených místech. Takto prováděná technologie zaručuje maximální bezpečí při odstraňování staveb, či konstrukcí a hlavně tolik důležitý ohled na ekologii při celém průběhu demolice.

 

Demoliční koule

K demolici lze použít i demoliční kouli, která je rozhoupána směrem k bočním stranám budovy. Demoliční koule jsou zvláště efektivní proti zdivu. Tento proces je hodně pomalý, nicméně operátor demoličního vybavení je v bezpečné vzdálenosti od padajících trosek a sutin. V poslední době se tato technika používá jen zřídka, právě kvůli pomalému procesu.

 

Bourání za pomoci výbušnin,pomocí pneumatických kladiv neboli zbíječek

Vysoké a rozměrné budovy, protáhlé komíny a stále více i malé struktury jsou také bourány za pomoci výbušnin respektive odstřelem. Vozovky, chodníky, betonové opěrné stěny a jim podobné stavby menších rozměrů lze bourat pomocí pneumatických kladiv neboli zbíječek. U velkých ocelových a jiných staveb s kovovým skeletem (např. bourací práce továrních hal, bourací práce mostních konstrukcí, zemědělská sila apod.) lze použít technologie řezání plamenem neboli autogenem.

Poskytujeme zákazníkovi kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demoličních prací a přípravných prací (poradenství, technologické postupy, zastupování na příslušných úřadech včetně vyřízení rozhodnutí o odstranění stavby – demoliční výměr) až po vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu v souladu s platnými zákony a předpisy

 

Vzhledem ke kompletnímu vybavení bourací technikou, nakladači, vysokoobjemovými sklápěcími návěsy na převoz materiálu vznikajícího při demoličních pracích, jsme schopni nabízet velice zajímavé ceny i termíny realizace díla.

Při vlastních demoličních pracích používáme moderní technologii dělení. Při likvidacích kovových částí jsme tímto omezili paličské práce přímo v místě likvidace, kde vzniká největší riziko úrazu. Části technologie jsou nastříhány na menší díly a vytaženy mimo místo samotné likvidace, kde jsou dále upravovány. Při demoličních pracích jak zděných, tak i železobetonových staveb je tento mechanický způsob likvidace jednoznačně nejlepší.